เกมไพ่ Zoomaka เป็นเกมที่เหมาะกับผู้เล่น 2-5คน
เริ่มเล่น Monopoly หลังจากเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว